Общи условия

Да си помогнем за училище www.zauchilishte.com


  1.1.Доставчик - www.zauchilishte.com е интернет портал (сайт) достъпен за всички физически и/или юридически лица, предоставящ информация на потребителите си във всички сфери на науката и материали за заобикалящият ни свят. Сайтът е изграден с научна цел. Доставчикът www.zauchilishte.com е длъжен да осигурява достъп на всички потребители в реално време, освен в случаите на технически повреди.

  1.2 Доставчикът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

  1.3.Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си.

  1.4.Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени.

  1.5. Доставчикът запазва правото си да изтрие всеки материал, за който получим сигнали, че е обект на авторски права.

  2.Потребители - Потребителите са всички физически и/или юридически лица, които ползват публикувани и/или качени от потребител материали в сайта. При регистрация или при посещение в портала, посетителя се съгласява автоматично с Общите условия. Потребителите гарантират със съгласяването на настоящите общи условия и при качването на съответния материал, че върху предоставеното от тях съдържание те притежават съответните авторски права по Закона за авторското право и сродните му права или лицензионни такива. Доставчикът не носи никаква отговорност за материалите в сайта, качени от потребителите.

  3.За да използват услугите (качване на материал), потребителят е длъжен да попълни форма за регистрация,където предоставя свои лични данни, без да злоупотребява с чужди такива. При злоупотреба с личните данни, потребителят ще отговаря за вреди, ако има такива.

  4.Всеки носи отговорност за файловете които предоставя в интернет. Ако в материала не е посочено кой или кои са автори се презюмира, че това е лицето, което го е представило на доставчика за публикуване. Такива материали в интернет простраството (без посочени автори ) се счита за свободен и без авторски права.

  5.Достъп до материалите

  Потребителят изпраща SMS  ( стойност 0,30лв с ДДС ) за да получи достъп до публикуваните в сайта материали. Сумата, получена от Доставчикът е за развитието на сайта, а не за авторските права на материалите ! След изпращането на SMS, потребителя ще получи повторен SMS с код за достъп до сайта за 1 седмица – до началото на всяка седмица.

  При качване на личен материал в сайта и одобряването от екипа на сайта ( от един до максимум 2 дни ), потребителят получава достъп до сайта за 1 седмица-до началото на всяка седмица. Предоставяните материали следва да са авторски или с уредени авторски права върху тях. Всички материали се преглеждат от администратора с цел визуален достъп до хората и се публикуват от него или от модераторите на сайта. Потребителят получава паролата за достъп на e-maila с който се е регистрирал.

  6.Ако Вие сте случаен потребител и откриете Ваш собствен материал качен в сайта, без да е предоставен от Вас, свържете се с Екипа на сайта  admin@zauchilishte.com и файлът ще бъде премахнат от базата на сайта.

  7. При други въпроси и/или при проблеми, свържете се с Екипа на сайта  admin@zauchilishte.com